Nawigacja
 
Jesteś w: Start Słowniczek Referencyjne roczne zapotrzebowanie na ciepło

Referencyjne roczne zapotrzebowanie na ciepło

(QH) oznacza referencyjne zapotrzebowanie na ciepło [kWh/r] dotyczące określonego sezonu ogrzewczego, które należy stosować jako podstawę do celów obliczania wskaźnika SCOP i które oblicza się jako iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu ogrzewania (Pdesignh) i sezonowego równoważnego czasu działania urządzenia w trybie ogrzewania (HHE)