Locaţia curentă este: Prima pagină Directiva Lot 11

Lot 11

This directive sets the limits of Minimum energy efficiency for fan driven by motors with an electric input power between 125W and 500kW.

 

Prezenta directivă stabilește limitele de eficiență energetică minimă pentru ventilator acționat de motoare cu o putere electrica între 125Wși 500 kW.

Va intra in vigoare pentru toate produsele importate de la 1 Ianuarie 2013

Prezenta directivă se aplică, de asemenea, si motoarelor ventilatoarelor apartinand aparatelor de aer condiționat și producătorul ar trebui să includă aceste date pe plăcuța de identificare a produsului