Navigare
 
Locaţia curentă este: Prima pagină Glosar modul oprit

modul oprit

înseamnă o stare în care aparatul de climatizare sau ventilatorul de confort este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și nu îndeplinește nicio funcție. Sunt asimilate modului oprit și stările care dau doar o indicație a modului oprit, precum și stările care asigură numai funcții menite să garanteze compatibilitatea electromagnetică în temeiul Directivei 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului [3]