Navigare
 
Locaţia curentă este: Prima pagină Glosar potențial de încălzire globală

potențial de încălzire globală

(GWP) înseamnă măsura în care se estimează că 1 kg de agent frigorific introdus în ciclul cu compresie de vapori contribuie la încălzirea globală, exprimat în kg de echivalent CO2 pe o perioadă de 100 de ani Valorile GWP avute în vedere vor fi cele enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 842/2006 pentru agenții frigorifici fluorurați, valorile GWP sunt cele publicate în cel de-al treilea raport de evaluare adoptat de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice [1] (valorile GWP pe o perioadă de 100 de ani stabilite de IPCC în 2001) pentru gazele nefluorurate, valorile GWP sunt cele publicate în prima evaluare a IPCC [2] pe o perioadă de 100 de ani valorile GWP pentru amestecuri de agenți frigorifici se bazează pe formula menționată în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 842/2006 pentru agenții frigorifici neincluși în documentele menționate anterior, se folosește ca document de referință Raportul pe 2010 al IPCC-UNEP privind echipamentele de refrigerare și de climatizare și pompele de căldură, din februarie 2011 sau un alt raport mai recent