Navigare
 
Locaţia curentă este: Prima pagină Glosar temperatură bivalentă

temperatură bivalentă

(Tbiv) înseamnă temperatura exterioară (Tj) [°C] declarată de fabricant pentru încălzire la care capacitatea declarată este egală cu sarcina parțială și sub care capacitatea declarată trebuie suplimentată cu capacitatea încălzitorului electric de rezervă pentru a atinge sarcina parțială de încălzire