Navigácia
 
Nachádzate sa tu: Titulná stránka Glosár Pohotovostný režim

Pohotovostný režim

znamená stav, keď je zariadenie (klimatizátor alebo pohodový ventilátor) zapojený do sieťového zdroja, závisí od energetického vstupu zo sieťového zdroja, aby plnilo svoj účel, a poskytuje iba tieto funkcie, ktoré môžu pretrvávať neurčitý čas: funkciu opätovnej aktivácie alebo funkciu opätovnej aktivácie a iba indikáciu zapnutej funkcie opätovnej aktivácie a/alebo funkciu zobrazenia informácií alebo stavu