Navigácia
 
Nachádzate sa tu: Titulná stránka Glosár Projektované zaťaženie

Projektované zaťaženie

znamená deklarované chladiace zaťaženie (Pdesignc) a/alebo deklarované vykurovacie zaťaženie (Pdesignh) [kW] pri referenčnej výpočtovej teplote, kedy sa v režime chladenia Pdesignc rovná deklarovanému chladiacemu výkonu pri Tj rovnej Tdesignc v režime vykurovania Pdesignh rovná čiastočnému zaťaženiu pri Tj rovnej Tdesignh