Navigácia
 
Nachádzate sa tu: Titulná stránka Glosár Referenčná ročná potreba chladenia

Referenčná ročná potreba chladenia

(QC) znamená referenčnú potrebu chladenia [kWh/rok], ktorá sa má použiť ako základ pre výpočet SEER, a vypočíta sa ako súčin projektovaného chladiaceho zaťaženia (Pdesignc) a ekvivalentu počtu hodín v aktívnom režime chladenia (HCE)