Navigácia
 
Nachádzate sa tu: Titulná stránka Glosár Referenčná ročná potreba vykurovania

Referenčná ročná potreba vykurovania

(QH) znamená referenčnú potrebu vykurovania [kWh/rok] vzťahujúcu sa na určenú vykurovaciu sezónu, ktorá sa má použiť ako základ pre výpočet SCOP, a vypočíta sa ako súčin projektovaného vykurovacieho zaťaženia (Pdesignh) a sezónneho ekvivalentu počtu hodín v aktívnom režime vykurovania (HHE)