Ενεργειακή σήμανση
Τεχνικό εγχειρίδιο
Φυλλάδιο προϊόντος
SEER
6.8
SCOPw
ⅹ,ⅹⅹ
SCOP
4.7
SCOPc
ⅹ,ⅹⅹ