Ενεργειακή σήμανση
Τεχνικό εγχειρίδιο
Φυλλάδιο προϊόντος
SEER
5.6
SCOPw
4.8
SCOP
4.0
SCOPc
ⅹ,ⅹⅹ