Ενεργειακή σήμανση
Τεχνικό εγχειρίδιο
Φυλλάδιο προϊόντος
SEER
5.60
SCOPw
4.81
SCOP
4.00
SCOPc
ⅹ,ⅹⅹ