Ενεργειακή σήμανση
Τεχνικό εγχειρίδιο
Φυλλάδιο προϊόντος
SEER
6.9
SCOPw
5.4
SCOP
4.6
SCOPc
ⅹ,ⅹⅹ