Ενεργειακή σήμανση
Τεχνικό εγχειρίδιο
Φυλλάδιο προϊόντος
SEER
5.8
SCOPw
ⅹ,ⅹⅹ
SCOP
4.3
SCOPc
ⅹ,ⅹⅹ