Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар ефективност на охлаждане при повторно-кратковременен режим

ефективност на охлаждане при повторно-кратковременен режим

(EERcyc) е средният коефициент на енергийна ефективност в изпитвателния интервал с повторно-кратковременен режим (включване и изключване на компресора), изчислена като интегрираната в интервала охладителна мощност [kWh] се раздели на интегрираната в същия интервал входна електрическа мощност [kWh]