Екологична визия 2050

 

Чрез създаването на стойност, вдъхновена от нашите три широкообхватни теми - "Изненада и Сензация", "Безопасност и Сигурност" и "Комфорт" - придружена изцяло от безрезервната ангажираност за предотвратяване на глобалното затопляне, контрол на химични вещества и ефективно използване на ресурсите, ние възнамеряваме да допринесем с нашите бизнес процеси и продукти за по-тясна хармония с нуждите на планетата Земя. Вярваме, че тези усилия ще спомогнат за изграждането на едно по-устойчиво общество.

Тоshiba Group разработи новата програма Environmental Vision 2050, като решение относно различни въпроси за опазването на околната среда, включително и климатичните промени, както и да гарантира, че тези екологични въпроси са разрешени и хората могат да живеят в хармония със Земята.

Отдадени на хората, отдадени на бъдещето

Да се служи на обществото със страст и отдаденост, както и ангажираността към иновациите, са здраво залегнали във философията на нашата компания. Чрез ускоряване на нашето бизнес развитие, ние се надяваме да предоставим нашите продукти и услуги на по-голям брой хора, като така можем да допринесем за създаването на един свят, в който хората живеят в по-голяма хармония със Земята.

За тази цел, ние ще останем верни на мотото на Toshiba Group "Отдадени на хората, отдадени на бъдещето", и ще се стремим компанията да се превърне в най-доброто дружество в управлението на околната среда, спечелило доверието на обществото.

Четири "зелени" концепции

„Зелени“ процеси

Производство с грижа за околната среда.
Постигане на едно от най-ниските нива в света на въздействието върху околната среда чрез намаляване на всички производствени процеси който въздействат на околната среда.

„Зелени“ продукти

Създаване на продукти с най-високи нива на екологични показатели.
Постигане на най-високи нива на екологични показатели във всички новоразработени продукти за намаляване въздействието върху околната среда по време на жизнения цикъл на продукта.

„Зелени“ технологии

Енергийно ефективни и екологични технологии.
Допринасяне на стабилно захранващо напрежение и смекчаване на промените в климата чрез използването на ниско въглеродни енергийни технологии.

„Зелено“ управление

Непрекъснато подобряване на основните дейности.
Стремеж да бъдем най-добрата компания в екологичното управление чрез обучение на служителите и непрекъснатото подобряване на комуникацията отнасяща се за околната среда