EcoDesign-direktiivi

Uuden EU:n EcoDesign-direktiivin tarkoitus on ottaa ympäristönäkökohdat mukaan tuotesuunnitteluun ja siten parantaa tuotteen ympäristötehokkuutta sen koko eliniän ajan.

Ilmastointilaitteet on määritetty energiaan liittyviksi tuotteiksi (Energy Related Product, ERP), koska niiden käyttö vaikuttaa energiankulutukseen.
Tämän vuoksi on määritetty uusia, energiatehokkuuden mittaukseen ja määrityksiin liittyviä sääntöjä, jotka huomioidaan uudessa energiatehokkuusmerkissä.

Toshiba noudattaa uusia EcoDesign-direktiivin laskentamenetelmiä, ja kaikki sen tuotteet ovat Lot10- ja Lot11-vaatimusten mukaisia.

Lot 10

Merkittävin muutos tämänhetkiseen tilanteeseen on se, että pääasiallisiksi huomion kohteiksi tulevat kausittaiset tehoarvot.

Siten huonoihin arvoihin yltäviä tuotteita ei voi tuoda markkinoille tammikuusta 2013 alkaen, ja rajat tiukkenevat lisää tammikuusta 2014 alkaen.

Energiatehokkuusarvot ja yksiköiden äänenvoimakkuusrajat otetaan huomioon uudessa energiamerkissä, jonka avulla loppukäyttäjät voivat tehdä parempia, ympäristön kannalta järkeviä valintoja.

 

Lot 10

Uusi energiatehokkuusmerkki

Energiatehokkuusluokka

Lämmitys- ja jäähdytystoimintojen uusien merkkien asteikko kasvaa joka vuosi nykyisestä A-tasosta huipputasoon A+++.

SEER ja SCOP

Nämä arvot ilmaisevat vuotuisen kylmäkertoimen (SEER) ja lämmityskauden lämpökertoimen (SCOP), jotka on laskettu vuosittaisista käyttötunneista eri ilmastovyöhykkeillä.

Ilmastovyöhykkeet

Jotta kulutus olisi helpompi arvioida, Eurooppa on jaettu kolmeen ilmastovyöhykkeeseen:

  • Keskitaso – Strasbourgin vuoden keskilämpö
  • Lämmin – Ateenan vuoden keskilämpö
  • Kylmä – Helsingin vuoden keskilämpö

Äänentasot

Sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettujen laitteiden toimintaääni desibeleinä

Uusi energiatehokkuusmerkki

Vähimmäisteho

 

Uusi säännöstö on määritetty, jotta Euroopan unioniin ei tuotaisi tehottomia tuotteita.

Eurooppaan ei saa tuoda tuotteita, joiden SEER- ja SCOP-arvot ovat alle D-luokan (SEER) ja B-luokan (SCOP) tai joiden äänentaso on korkea, eivätkä tällaiset tuotteet saa käyttää CE-merkkiä.


SEERSCOP
A+++ ≥ 8,50 ≥ 5,10
A++ ≥ 6,10 ≥ 4,60
A+ ≥ 5,60 ≥ 4,00
A ≥ 5,10 ≥ 3,40
B ≥ 4,60 ≥ 3,10
C ≥ 4,10 ≥ 2,80
D ≥ 3,60 ≥ 2,50

 


≤ 6kW ≥ 6kW
Indoor unit 60 dB(A) 65 dB(A)
Outdoor unit 65 dB(A) 70 dB(A)

Lot 11

Tämä direktiivi asettaa energiatehokkuuden vähimmäistason moottorikäyttöisille puhaltimille, joiden sähkötuloteho on 125–500 kW.

Direktiivi koskee kaikkia tuotteita, jotka tuodaan unionin alueelle alkaen 1.1.2013.

Tämä direktiivi koskee myös ilmastointilaitteiden puhallinmoottoreita, ja valmistajan pitäisi mainita nämä tiedot tuotteen tyyppikilvessä.