Европейска директива Eco Design (ERP)

 

Целта на новата европейска директива за опазване на околната среда е интегрирането на екологични аспекти в дизайна на продукта с цел подобряването на екологичните показатели на продукта през целия му жизнен цикъл.

Климатизаторите са индентифицирани като "уреди, обвързани с енергопотреблението (ERPs)", тъй като имат влияние върху консумацията на енергия по време на употреба си.

Затова са определени нов набор от правила и спецификации за измерване на енергийната ефективност, които ще бъдат интегрирани в новия етикет за енергийна ефективност.
Toshiba прилага новите методи за изчисление на директивата за екодизайн и всички продукти ще отговарят на изискванията на Lot10 и Lot11.

Lot 10

Основната промяна към днешната ситуация се дължи преди всичко на факта, че сезонната енергийна ефективност стана основен център на внимание.

По този начин слабо представящите се продукти не могат да бъдат въведени на пазара от Януари 2013 г. и с още по-рестриктивна мерки от Януари 2014 г..

Нормите за енергийна ефективност, заедно с шумовите нива, ще бъдат отразени в новия енергиен етикет, за да се даде възможност на крайните потребители да направят правилния избор с максимална защита на околната среда и енергийната ефективност.

Lot 10

Етикет за енергийна ефективност на климатизатори

Клас за енергийна ефективност

В отоплителен и охладителен режим, следва да се въведът нови енергийни етикети с добавяне на знак "+" към настоящия клас А, с максимална стойност A+++

Сезонни коефициенти на трансформация SEER и SCOP

Тези коефициенти показват сезонната ефективност в режим охлаждане (SEER) и режим отопление (SCOP), изчислени на годишна база часове в различните климатични зони.

Климатични зони

За по-добра оценка на потреблението Европа е разделена на три различни климатични зони:

  • Средна - годишна температура измерена в Страсбург
  • Топло - годишната температура в Атина
  • Студено - годишната температура в Хелзинки

Нива на шум

Шума на работа на вътрешните и външните тела, измерено в децибели.

Етикет за енергийна ефективност на климатизатори

Минимална ефективност


Дефиниран е нов набор от правила, с цел да се избегне въвеждането на не-ефективни продукти в Европейския съюза.
Продукти с SEER и SCOP с по-ниски стойности от клас D в SEER и клас A в SCOP или продукти с високи нива на шум, не могат да бъдат внасяни в Европейския Съюз и на тях не може да се поставя СЕ маркировка

КЛАСSEERSCOP
A+++ ≥ 8,50 ≥ 5,10
A++ ≥ 6,10 ≥ 4,60
A+ ≥ 5,60 ≥ 4,00
A ≥ 5,10 ≥ 3,40
B ≥ 4,60 ≥ 3,10
C ≥ 4,10 ≥ 2,80
D ≥ 3,60 ≥ 2,50

 

Ниво на шум ≤ 6kW ≥ 6kW
Indoor unit 60 dB(A) 65 dB(A)
Outdoor unit 65 dB(A) 70 dB(A)

Lot 11

С тази директива се определят границите на минимална енергийна ефективност за вентилаторни конвектори, задвижвани от мотори с консумирана електрическа мощност между 125W и 500kW.

Ще бъде в сила за всички продукти внасяни от 1 януари 2013 г.

Тази директива се прилага също и за двигателите на климатизаторите и производителят трябва да отрази тази информация на табелата с данни на продукта.