Ecodesign direktiv

Målet med det nye europeiske Eco Design direktivet er integrering av miljøaspekter i produktdesign med sikte på å bedre miljøprestasjonen for produktet gjennom produktets levetid.

Aircondition og varmepumper har blitt identifisert som ERPs fordi de bruker energi.

Derfor har det kommet nye regler for måling av energieffektivitet og spesifikasjoner som legges til grunn for energimerkingen.

Toshiba sine produkter vil dekke kravene i Lot 10 og Lot 11.

Lot 10

Den store forskjellen fra dagens situasjon er at årsvarmefaktor vil være det som vektlegges tyngst.

Som konsekvens vil ikke produkter med dårlige resulateter kunne selges fra og med januar 2013. Fra og med januar 2014 blir kravene enda strengere.

Energieffektivitet og lydnivå vil være en del av energimerkingen som gjør at forbruker kan gjøre bedre miljømessige valg av produkter.

Lot 10

Nytt energimerke

 

Energiklasse

I årene framover kommer det nye merkeklasser hvor skalaens beste merking endres fra A opp til A+++ for kjølemodus og varmemodus

SEER og SCOP

Verdiene indikerer hvor effektiv varmepumpen er i kjølemodus (SEER) og i varmemodus (SCOP) gjennom året basert på driftstimer og klimasone.

Klimasoner

Europa er delt i tre klimasoner for at merkingen skal være mest mulig aktuell.

Middels - årsmiddeltemperatur i Strasbourg
Varmere - årsmiddeltemperatur i Aten
Kaldere - årsmiddeltemperatur i Helsinki

Lydnivå

Lydnivå på inne- og utedel under drift

Nytt energimerke

Minimumskrav til effektivitet

 

Nye krav til effektivitet har blitt definert for å hindre salg av lite energieffektive produkter.

Produkter med SEER verdier lavere en klasse D eller SCOP verdier lavere enn klasse A eller høye lydnivåer vil ikke kunne importeres til Europa eller CE-merkes.


SEERSCOP
A+++ ≥ 8,50 ≥ 5,10
A++ ≥ 6,10 ≥ 4,60
A+ ≥ 5,60 ≥ 4,00
A ≥ 5,10 ≥ 3,40
B ≥ 4,60 ≥ 3,10
C ≥ 4,10 ≥ 2,80
D ≥ 3,60 ≥ 2,50

 


≤ 6kW ≥ 6kW
Indoor unit 60 dB(A) 65 dB(A)
Outdoor unit 65 dB(A) 70 dB(A)

Lot 11

Direktivet setter minimumskrav til energieffektivitet på viftemotorer med strømtilførsel på 125 W til 500 kW.

Dette vil berøre alle produkter som importeres fra og med 1. januar 2013.

Direktivet gjelder også viftemotorer i varmepumper og aircondition og produsenter må merke sine produkter