Ekoprojekt

Celem nowej dyrektywy europejskiej 'Ekoprojekt' jest integracja aspektów przyczyniających się do ochrony środowiska w projektowaniu urządzeń, aby zapewnić najlepszą wydajności pracy w ciągu całego cyklu życia produktu.

Klimatyzatory zostały uznane w niej za produkty związane z energią (ErPs) ze względu na wielkość poboru mocy podczas użytkowania.
Dlatego też opracowano nowy zestaw reguł i wytycznych pomiarów efektywności energetycznej, który jest podstawą dla nowej etykiety efektywności energetycznej.

Toshiba stosuje nowe metody obliczeniowe zgodnie z dyrektywą, a wszystkie nasze produkty spełniają jej wymagania.

Wydajność energetyczna

Sezonowy współczynnik efektywności energetycznej stał się głównym czynnikiem określającym klasę energetyczną urządzenia.

Produkty o zbyt niskiej efektywności energetycznej nie mogą być wprowadzane na rynek od 1 stycznia 2013 roku, a w kolejnych latach warunki te będą coraz bardziej zaostrzane.

Wartości współczynnika wydajności energetycznej oraz poziom głośności bezpośrednio przekładają się na nowa klasę energetyczną urządzeń, która ma być bardziej wiarygodna, pozwolić na lepsze odzwierciedlenie ich wpływu na środowisko i ułatwić wybór końcowemu użytkownikowi.

 Wydajność energetyczna

Nowa etykieta efektywności energetycznej

 

Klasa efektywności energetycznej

W trybie grzania i chłodzenia nowy zestaw etykiet będzie zwiększany każdego roku o kolejne punkty skali od obecnej A do najwyższej A+++

SEER i SCOP

Wartości te oznaczają: sezonowy współczynnik efektywności energetycznej (SEER) oraz sezonowy współczynnik wydajności chłodniczej (SCOP), które są wyznaczane na podstawie rocznego czasu pracy w różnych strefach klimatycznych.

Strefy klimatyczne

Aby lepiej ocenić zużycie energii, Europa została podzielona na trzy różne strefy klimatyczne:
Strefa umiarkowana - średnioroczne temperatury dla Strasburga
Strefa ciepła - średnioroczne temperatury dla Aten
Strefa zimna - średnioroczne temperatury dla Helsinek

Poziom głośności

Poziom głośności emitowany przez jednostki wewnętrzne i zewnętrzne wyrażony w decybelach.

 Nowa etykieta efektywności energetycznej

Minimalna wydajność

 

Nowe zasady zostały zdefiniowane również po to, aby produkty nie spełniające norm nie zostały wprowadzone na rynek wspólnoty.

Produkty o wartościach SEER i SCOP niższych niż klasa D dla SEER i klasa A dla SCOP lub ze zbyt wysokimi wartościami poziomu głośności nie mogą zostać importowane do Europy i nie mogą zostać oznaczone znakiem CE.


SEERSCOP
A+++ ≥ 8,50 ≥ 5,10
A++ ≥ 6,10 ≥ 4,60
A+ ≥ 5,60 ≥ 4,00
A ≥ 5,10 ≥ 3,40
B ≥ 4,60 ≥ 3,10
C ≥ 4,10 ≥ 2,80
D ≥ 3,60 ≥ 2,50

 


≤ 6kW ≥ 6kW
Indoor unit 60 dB(A) 65 dB(A)
Outdoor unit 65 dB(A) 70 dB(A)

Silniki Wentylatorów

Dyrektywa nakłada limity minimalnej efektywności energetycznej dla silników wentylatorów o mocy od 125W do 500kW.

Prawo to obowiązuje w stosunku do wszystkich produktów wprowadzonych na rynek europejski po 1 stycznia 2013.

Dotyczy ono również silników wentylatorów w klimatyzatorach przez co nakłada na producentów obowiązek umieszczania tych danych na tabliczce znamionowej.