Program Environmental Vision 2050

Poprzez działanie zgodne z naszymi podstawowymi hasłami - „Zaskoczenie i wyjątkowe odczucia”, „Bezpieczeństwo” i „Komfort” - oraz szczere zaangażowanie w zapobieganie globalnemu ociepleniu, kontrolę substancji chemicznych i wydajne wykorzystanie zasobów, mamy zamiar zwiększyć harmonię między naszymi procedurami biznesowymi i produktami a potrzebami naszej planety. Wierzymy, że starania te pomogą w budowie społeczeństwa zrównoważonego.

Toshiba pragnie aktywnie działać na rzecz społeczeństwa zrównoważonego. W związku z tym promujemy zarządzanie środowiskowe, aby osiągnąć cele programu Environmental Vision 2050: dostatni styl życia w harmonii z Ziemią.

Z myślą o ludziach, z myślą o przyszłości

Filozofia służenia społeczeństwu z pasją i zaangażowaniem oraz tworzenie innowacyjnych projektów jest silnie zakorzenione w DNA naszej firmy. Przyspieszając rozwój naszej działalności mamy nadzieję dostarczać produkty i usługi dla jeszcze większego grona mieszkańców naszej planety, tak aby wszyscy ludzie mogli żyć w dostatku i harmonii ze środowiskiem.

W tych dążeniach pozostajemy wierni sloganowi Grupy Toshiba: 'Z myślą o ludziach, z myślą o przyszłości', aby stać się doskonałym przedsiębiorstwem, zarządzanym z myślą o środowisku, w pełni zasługujacym na zdobyte zaufanie społeczeństwa.

Cztery Zielone Idee

 

Zielony Proces Produkcji

Wytwarzanie przyjazne środowisku
Osiągnięcie jednego z najniższych poziomów oddziaływania na środowisko naturalne poprzez drastyczne ograniczenie wszystkich czynników, które mają degradacyjny wpływ na ekosystem.

Zielony Produkt

Tworzenie produktów przyjaznych środowisku
Osiągnięcie najlepszych współczynników wydajności w nowo opracowywanych produktach, aby maksymalnie ograniczyć ich wpływ na środowisko podczas cyklu życia.

Zielona Technologia

Ekologiczna technologia i energia
Przyczynienie się do zapewnienia stabilnego źródła zasilania oraz łagodzenie zmian klimatycznych poprzez niskoemisyjne technologie energetyczne.

Zielone Zarządzanie

Ciągłe doskonalenie podstawowych zadań
Osiągnięcie wyznaczonego celu - doskonałe przedsiębiorstwo, w którym ochrona środowiska jest nieodzownym elementem procesu zarządzania - realizujemy poprzez szkolenia pracowników i nieustające ulepszanie naszej komunikacji