Περιβαλλοντικό Όραμα 2050

"Ασφάλεια & Προστασία "", ""Έκπληξη & Αισθητική"", ""Δημιουργία Άνεσης""¨: οι βασικοί θεματικοί άξονες για τις θεμελιώδεις αξίες μας.

Οι αξίες αυτές σε συνδυασμό με την ολόψυχη δέσμευσή μας για λήψη μέτρων πρόληψης ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη, τον έλεγχο χρήσης χημικών ουσιών και την αποδοτική χρήση των ενεργειακών πόρων ,αποτελούν μονόδρομο για τη δημιουργία προϊόντων με περιβαλλοντική ευαισθησία.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι προσπάθειες αυτές θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας.

Ο Όμιλος Toshiba ανέπτυξε το Περιβαλλοντικό του Όραμα για το 2050 λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ύπαρξης λύσεων για τα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής. Στόχος του Ομίλου είναι να υιοθετηθεί μια πιο φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά ώστε να λυθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και οι άνθρωποί να ζουν σε αρμονία με το περιβάλλον.

Δέσμευση για τον άνθρωπο, δέσμευση για το μέλλον

Η φιλοσοφία μας χαρακτηρίζεται από το πάθος μας για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που βοηθούν στην δημιουργία μια καλύτερης ποιότητας ζωής για τους ανθρώπους.

Έχοντας καταφέρει να αναπτύξουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σ’ ένα μεγαλύτερο πλήθος ανθρώπων και να συμβάλουμε θετικά στη δημιουργία ενός καλύτερου τρόπου ζωής πάντα όμως σε αρμονία με το περιβάλλον.


Για αυτό, παραμένουμε πιστοί στο ρητό της Toshiba, «Δέσμευση για τον άνθρωπο, δέσμευση για το μέλλον» και προσπαθούμε να έχουμε ηγετική θέση στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης ώστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας

Τέσσερις Πράσινες Κατευθύνσεις

Πράσινες διαδικασίες

Περιβαλλοντική συνείδηση κατά τη παραγωγική διαδικασία

Επιτυγχάνοντας τις χαμηλότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις παγκοσμίως μέσω της μείωσης όλων των διαδικασιών μεταποίησης που επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον

Πράσινης σχεδίασης προϊόντα

Δημιουργία προϊόντων υψηλότερης δυνατής ενεργειακής απόδοσης
Επιτυγχάνοντας τις υψηλότερές δυνατές περιβαλλοντικές αποδόσεις σε όλα τα νέα προϊόντα με στόχο τη μείωση της επίδρασης τους στο περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής τους

Πράσινη τεχνολογία

Τεχνολογίες Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Συμβολή στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέπεια στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω των χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Πράσινη διαχείριση

Συνεχή βελτίωση των βασικών δραστηριοτήτων
Στοχεύοντας να είναι η κορυφαία εταιρεία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέσω της διαρκούς κατάρτισης των εργαζομένων της και τη συνεχή βελτίωση της επικοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος