Miljøvisjonen 2050

Gjennom verdiskapning inspirert av våre tre overordnede verdier - "Overraskelse og Følelse", "Trygghet og Sikkerhet," og "Komfort" - kombinert med en helhjertet satsing på forebygging av global oppvarming, kontroll av kjemiske stoffer og effektiv utnyttelse av ressursene skal vi bringe våre forretningsprosesser og produkter inn i stadig tettere harmoni med behovene på planeten vår. Vi tror disse tiltakene vil bidra til å bygge et bærekraftig samfunn.

Som løsninger på ulike miljøspørsmål, herunder klimaendringer, har Toshiba utviklet Miljøvisjonen 2050 for å sikre at disse miljømessige problemene løses, og at alle mennesker kan føre en velstående livsstil i harmoni med jorden.

Forpliktet til mennesker, forpliktet til fremtiden

 

Filosofien om å tjene samfunnet med lidenskap og dedikasjon til innovasjon er godt innarbeidet i vårt selskaps DNA. Når vi akselererer vår globale utvikling, håper vi å nå flere mennesker med våre produkter og tjenester, slik at vi kan realisere en verden der alle mennesker fører en velstående livsstil i harmoni med jorden.

Med dette formål, vil vi være tro mot Toshiba sitt slagord, "Forpliktet til mennesker, forpliktet til fremtiden", og vi vil jobbe hardt for å være best på miljøledelse og med det få samfunnets tillit.

Fire grønne konsepter

Grønnere produksjon

Miljøbevisst produksjon
Oppnå et av verdens laveste nivåer av miljøpåvirkning ved å redusere alle produksjonsrelaterte miljøbelastninger

Gønnere produkter

Utvikle miljøvennlige produkter
Oppnå mest mulig miljøvennlig drift i alle nyutviklede produkter for å redusere påvirkningen på miljøet gjennom produktets levetid

Grønnere teknologi

Energi- og miljøteknikk
Bidra til en stabil strømforsyning og forebygging av klimaendringer gjennom lav-karbon energiteknologi

Grønn ledelse

Kontinuerlig forbedring av grunnleggende aktiviteter
Ha mål om å være det mest fremragende selskapet i miljøledelse gjennom opplæring av ansatte og kontinuerlig forbedring i miljø kommunikasjon