Toshiba’s Milieu Visie 2050

 

Door onze oprechte inzet om het broeikaseffect te voorkomen, het steeds efficiënter gebruik maken van grondstoffen en energie en beperking van het gebruik van milieu onvriendelijke stoffen worden onze bedrijfsprocessen en producten steeds harmonieuzer met onze Planeet Aarde. In combinatie met de thema’s "Verrassing en Sensatie ',' Veiligheid en Beveiliging," en "Comfort" geloven we een inspirerende bijdrage aan de opbouw van een duurzame samenleving te geven

De Toshiba groep heeft haar Milieu Visie 2050 ontwikkeld als antwoord op de roep naar oplossingen voor de milieuproblematiek waaronder de klimaatverandering. Deze oplossingen zullen moeten leiden naar een verantwoorde maar toch plezierige levensstijl met respect voor onze Aarde.

Met toewijding aan mens en toekomst

Met toewijding, passie en innovaties onze klanten te dienen zit in Toshiba’s genen. Door de uitbouw van onze business bereiken we wereldwijd steeds meer mensen met onze diensten en producten zodat we een steeds grotere bijdrage kunnen leveren aan ons welzijn in een milieu vriendelijke samenleving.

Met dit in gedachte blijven we trouw aan onze slogan: “Met toewijding aan mens en toekomst” en streven er naar het vertrouwen van onze samenleving te winnen door de meest milieu verantwoorde onderneming te worden.

De vier groene concepten

Vergroening van Processen

Milieubewust produceren

Door vermindering van alle productie gerelateerde milieubelastende aspecten een van 's werelds beste worden op het gebied van duurzaamheid.

Vergroening van Producten

Producten uitbrengen die het beste zijn qua duurzame prestaties.
Met de ontwikkeling van alle nieuwe producten het hoogste niveau bereiken op milieugebied door rekening te houden met de impact van de totale product life-cycle.

Vergroening door technologie

Energie-en milieutechnologie
Bijdragen aan levering van een stabiele stroomvoorziening en de beperking van de klimaatverandering door koolstofarme energieopwekkingstechnologieën

Groen Management

Voortdurende verbetering van basis activiteiten
Strevend de meest vooruitstrevende onderneming in milieu-management te zijn door het opleiden van werknemers en continue verbetering in de communicatie hieromtrent.