Ecodesign richtlijn

 

Het doel van de nieuwe Europese Eco Design-richtlijn is de integratie van milieu-aspecten in het productontwerp met het doel de duurzame prestaties van het product te verbeteren gedurende de gehele levenscyclus.

Airconditioners zijn geïdentificeerd als energie gerelateerde producten (ERP), door hun invloed op het energieverbruik tijdens het gebruik.

Daarom is een nieuwe set regels voor energie-efficiëntie metingen en specificaties vastgesteld die zullen worden geïntegreerd in het nieuwe energie-efficiëntie label.

Toshiba past de nieuwe rekenmethoden van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp op haar producten toe in overeenstemming met Lot10 en Lot11 eisen.

Lot 10

 

De fundamentele verandering ten opzichte van de huidige situatie komt door het feit dat seizoensgebonden efficiëntie is uitgegroeid tot het belangrijkste punt van aandacht.

Zodoende kunnen onvoldoende presterende producten niet meer worden geïntroduceerd in de markt vanaf januari 2013 en met verscherpte eisen vanaf januari 2014.

Energie-efficiëntie waarden, samen met de geluidsniveaus van de units, zullen worden aangegeven in het nieuwe Energielabel om eindgebruikers een beter inzicht te geven waarop ze een verstandigere keuze kunnen maken.

Lot 10

Nieuwe energie-efficiëntie label

Energie-efficiëntie klasse

In verwarmings-en koelbedrijf zal in de nieuwe set labels elk jaar de schaal verhoogd worden van de actuele A naar een ​​top rating van A + + +

SEER en SCOP

Deze waarden geven de Seizoensgebonden Efficiency in Koeling (SEER) en verwarming (SCOP) aan, berekend op basis van de bedrijfsuren in een heel jaar in verschillende klimaatzones

Klimaatzones

Om de consumptie beter te evalueren is Europa verdeeld in drie verschillende klimaatzones:
Gemiddeld - jaarlijkse temperatuur van Straatsburg
Warmer - jaarlijkse temperatuur van Athene
Kouder - jaarlijkse temperatuur van Helsinki

Geluidsniveaus

Het geluid van de binnen-en de buitenunit uitgedrukt in decibel

 Nieuwe energie-efficiëntie label

Minimum in energie efficiëntie

 

De Nieuwe regelingen zijn ontwikkeld om de verkoop van niet voldoende efficiënte producten in de Europese unie te voorkomen.

Producten lager dan klasse D in SEER en lager dan klasse A in SCOP of met te hoog geluidsniveau mogen niet meer worden geïmporteerd in Europa en kunnen geen CE-markering meer krijgen.


SEERSCOP
A+++ ≥ 8,50 ≥ 5,10
A++ ≥ 6,10 ≥ 4,60
A+ ≥ 5,60 ≥ 4,00
A ≥ 5,10 ≥ 3,40
B ≥ 4,60 ≥ 3,10
C ≥ 4,10 ≥ 2,80
D ≥ 3,60 ≥ 2,50

 

≤ 6kW ≥ 6kW
Indoor unit 60 dB(A) 65 dB(A)
Outdoor unit 65 dB(A) 70 dB(A)

Lot 11

 

Deze richtlijn stelt de limieten van minimale energie-efficiëntie voor door motoren aangedreven ventilatoren met een elektrisch aansluitvermogen tussen 125 W en 500 kW.

Dit zal effectief zijn voor alle producten die worden ingevoerd vanaf 1 januari 2013.

Deze richtlijn geldt ook voor ventilatormotoren van airconditioners en de fabrikant zal deze gegevens ook op het naamplaatje moeten toevoegen.