Ympäristövisio 2050

Lisäarvon luomisessa meitä inspiroi kolme koko toimintamme kattavaa teemaa: ”Surprise and Sensation” (yllätys ja tunne), ”Safety and Security” (turvallisuus ja varmuus) sekä ”Comfort” (mukavuus). Liiketoimintaprosessimme ja tuotteemme ovat entistäkin läheisemmässä sopusoinnussa planeettamme kanssa, kun toimimme näiden teemojen mukaisesti unohtamatta myöskään vakaita sitoumuksiamme, jotka liittyvät ilmaston lämpenemisen ehkäisyyn, kemiallisten aineiden hallintaan ja resurssien tehokkaaseen käyttöön. Uskomme, että nämä pyrkimykset auttavat rakentamaan kestävää yhteiskuntaa.

Toshiba-konserni on kehittänyt Ympäristövision 2050 yhtenä vastauksena lukuisiin ympäristöongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen. Vision avulla yritys pyrkii ratkaisemaan näitä ympäristöongelmia ja huolehtimaan, että kaikki ihmiset voivat elää hyvin ja sopusoinnussa Maan kanssa.

Sitoutunut ihmisiin, sitoutunut tulevaisuuteen

Vahva sisäinen halu palvella ympäröivää yhteisöä sekä sitouminen innovointiin ovat olennainen osa yrityksemme toimintafilosofiaa. Yrityksemme maailmanlaajuisen kehityksen kiihtyessä toivomme voivamme tarjota tuotteitamme ja palvelujamme yhä suuremmalle määrälle ihmisiä niin, että tuloksena on maailma, jossa kaikki elävät hyvää elämää sopusoinnussa luonnon kanssa.

Tämä tavoite näköpiirissä noudatamme Toshiba-konsernin slogania ”Sitoutunut ihmisiin, sitoutunut tulevaisuuteen” ja pyrimme tulemaan ympäristönhallinnan alan parhaaksi yritykseksi, joka ansaitsee yhteiskunnan luottamuksen.

Neljän vihreän konsepti

Prosessien vihertyminen

Ympäristötietoinen valmistus
Pyrimme siihen, että ympäristövaikutuksemme on maailman pienimpiä, vähentämällä kaiken valmistustoiminnan vaikutuksia ympäristöön.

Tuotteiden vihertyminen

Luomme tuotteita, joiden ympäristötehokkuus on huipputasoa.
Pyrimme korkeimpaan ympäristötehokkuuden tasoon kaikissa nyt kehitetyissä tuotteissa, jotta tuotteiden ympäristövaikutus koko käyttöiän ajalta vähenisi.

Tekniikan vihertyminen

Energia- ja ympäristötekniikat
Haluamme varmistaa luotettavan sähkön toimittamisen ja hidastaa ympäristönmuutosta ympäristöystävällisillä energiatekniikoilla.

Johtamisen vihertyminen

Jatkuva perustoimintojen parantaminen
Pyrimme parhaaksi yritykseksi ympäristönhallinnan saralla kouluttamalla työntekijöitä ja parantamalla ympäristöviestintää jatkuvasti.