Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар температура на включване на допълнително подгряване

температура на включване на допълнително подгряване

(Tbiv) означава външната температура (Tj) [°C], обявена от производителя при отопление, при която обявената мощност става равна на частичния товар и под която обявената мощност трябва да бъде допълнена с мощност на спомагателно електрическо подгряване, за да се покрие частичният отоплителен товар