Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар стандартни проектни условия

стандартни проектни условия

означава комбинацията от изисквания за стандартната проектна температура, максималната температура на включване на допълнително подгряване и максималната гранична работна температура, както е определено в приложение II, таблица 3