Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο συντελεστής απόδοσης κατά τη διάρκεια ενός κύκλου θέρμανσης

συντελεστής απόδοσης κατά τη διάρκεια ενός κύκλου θέρμανσης

(COPcyc): ο μέσος συντελεστής απόδοσης κατά τη διάρκεια δοκιμής ενός κύκλου (έναρξη/παύση λειτουργίας συμπιεστή), ο οποίος υπολογίζεται από το ολοκλήρωμα της θερμαντικής ισχύος κατά τη διάρκεια δοκιμής [kWh] διαιρούμενο με το ολοκλήρωμα της ισχύος εισόδου ηλεκτρικής ενέργειας κατά την ίδια διάρκεια δοκιμής [kWh]