Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Περιβάλλον Τέσσερις Πράσινες Κατευθύνσεις

Τέσσερις Πράσινες Κατευθύνσεις

Toshiba environmental strategy is grouped in four main strategic initiatives

Πράσινες διαδικασίες

Περιβαλλοντική συνείδηση κατά τη παραγωγική διαδικασία

Επιτυγχάνοντας τις χαμηλότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις παγκοσμίως μέσω της μείωσης όλων των διαδικασιών μεταποίησης που επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον

Πράσινης σχεδίασης προϊόντα

Δημιουργία προϊόντων υψηλότερης δυνατής ενεργειακής απόδοσης
Επιτυγχάνοντας τις υψηλότερές δυνατές περιβαλλοντικές αποδόσεις σε όλα τα νέα προϊόντα με στόχο τη μείωση της επίδρασης τους στο περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής τους

Πράσινη τεχνολογία

Τεχνολογίες Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Συμβολή στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέπεια στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω των χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Πράσινη διαχείριση

Συνεχή βελτίωση των βασικών δραστηριοτήτων
Στοχεύοντας να είναι η κορυφαία εταιρεία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέσω της διαρκούς κατάρτισης των εργαζομένων της και τη συνεχή βελτίωση της επικοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος