Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο ώρες λειτουργίας στην κατάσταση εκτός λειτουργίας

ώρες λειτουργίας στην κατάσταση εκτός λειτουργίας

(HOFF): ο αριθμός ωρών ανά έτος [h/έτος] κατά τις οποίες η μονάδα θεωρείται ότι βρίσκεται στην κατάσταση εκτός λειτουργίας, ο οποίος εξαρτάται από την καθορισμένη εποχή και λειτουργία