Du er her: Forside Miljø Fire grønne konsepter

Fire grønne konsepter

Toshiba environmental strategy is grouped in four main strategic initiatives

Grønnere produksjon

Miljøbevisst produksjon
Oppnå et av verdens laveste nivåer av miljøpåvirkning ved å redusere alle produksjonsrelaterte miljøbelastninger

Gønnere produkter

Utvikle miljøvennlige produkter
Oppnå mest mulig miljøvennlig drift i alle nyutviklede produkter for å redusere påvirkningen på miljøet gjennom produktets levetid

Grønnere teknologi

Energi- og miljøteknikk
Bidra til en stabil strømforsyning og forebygging av klimaendringer gjennom lav-karbon energiteknologi

Grønn ledelse

Kontinuerlig forbedring av grunnleggende aktiviteter
Ha mål om å være det mest fremragende selskapet i miljøledelse gjennom opplæring av ansatte og kontinuerlig forbedring i miljø kommunikasjon