Вие сте тук: Начало Директиви Lot 11

Lot 11

This directive sets the limits of Minimum energy efficiency for fan driven by motors with an electric input power between 125W and 500kW.

С тази директива се определят границите на минимална енергийна ефективност за вентилаторни конвектори, задвижвани от мотори с консумирана електрическа мощност между 125W и 500kW.

Ще бъде в сила за всички продукти внасяни от 1 януари 2013 г.

Тази директива се прилага също и за двигателите на климатизаторите и производителят трябва да отрази тази информация на табелата с данни на продукта.