Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Νέα κοινοτική οδηγία Lot 11

Lot 11

This directive sets the limits of Minimum energy efficiency for fan driven by motors with an electric input power between 125W and 500kW.

 

Η οδηγία αυτή θέτει τα όρια της ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης των κινητήρων κάθε ανεμιστήρα με ηλεκτρική ισχύ εισόδου από 125W έως 500kW.

Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ για όλα τα προϊόντα που εισάγονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Θα ισχύει επίσης και για τους κινητήρες των ανεμιστήρων των κλιματιστικών μονάδων και ο κατασκευαστής θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτά τα δεδομένα στην ετικέτα σήμανσης του προϊόντος