Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Νέα κοινοτική οδηγία Ελάχιστα επίπεδα αποδοτικότητας

Ελάχιστα επίπεδα αποδοτικότητας

Products with low EfficiEncy valueS or high sound levels will be banned in Europe

Νέοι κανόνες ελάχιστης απόδοσης έχουν οριστεί, προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή μη αποδοτικών προϊόντων στην Ευρώπη.

Προϊόντα με τιμές SEER και SCOP χαμηλότερες από την ενεργειακή κλάση D για το SEER και την ενεργειακή κλάση A για το SCOP ή μονάδες με αυξημένα επίπεδα θορύβου δεν μπορούν να εισάγονται στην Ευρώπη και δεν θα μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE.


SEERSCOP
A+++ ≥ 8,50 ≥ 5,10
A++ ≥ 6,10 ≥ 4,60
A+ ≥ 5,60 ≥ 4,00
A ≥ 5,10 ≥ 3,40
B ≥ 4,60 ≥ 3,10
C ≥ 4,10 ≥ 2,80
D ≥ 3,60 ≥ 2,50

 


≤ 6kW ≥ 6kW
Indoor unit 60 dB(A) 65 dB(A)
Outdoor unit 65 dB(A) 70 dB(A)