Вие сте тук: Начало Директиви Етикет за енергийна ефективност на климатизатори

Етикет за енергийна ефективност на климатизатори

From January 2013 a new energy classification system will be applied and therefore the energy label will change accordingly.

Клас за енергийна ефективност

В отоплителен и охладителен режим, следва да се въведът нови енергийни етикети с добавяне на знак "+" към настоящия клас А, с максимална стойност A+++

Сезонни коефициенти на трансформация SEER и SCOP

Тези коефициенти показват сезонната ефективност в режим охлаждане (SEER) и режим отопление (SCOP), изчислени на годишна база часове в различните климатични зони.

Климатични зони

За по-добра оценка на потреблението Европа е разделена на три различни климатични зони:

  • Средна - годишна температура измерена в Страсбург
  • Топло - годишната температура в Атина
  • Студено - годишната температура в Хелзинки

Нива на шум

Шума на работа на вътрешните и външните тела, измерено в децибели.