Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар специфичен за двойката стойности коефициент на енергийна ефективност

специфичен за двойката стойности коефициент на енергийна ефективност

(EERbin(Tj) означава коефициента на енергийна ефективност, специфичен за всяка двойка стойности с външна температура Tj през даден сезон, получен от частичния товар, обявената мощност и обявения коефициент на енергийна ефективност (EERd(Tj) за конкретни двойки стойности (j) и изчислен за други двойки стойности чрез интер/екстраполация и при необходимост коригиран с коефициента на влошаване на ефективността