Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο κατάσταση χωρίς λειτουργία θερμοστάτη

κατάσταση χωρίς λειτουργία θερμοστάτη

: κατάσταση που αντιστοιχεί στις ώρες χωρίς ψυκτικό ή θερμαντικό φορτίο κατά τις οποίες είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης από τη μονάδα, αλλά η μονάδα δεν λειτουργεί καθώς δεν υπάρχει ψυκτικό ή θερμαντικό φορτίο. Ως εκ τούτου, αυτή η κατάσταση σχετίζεται με τη θερμοκρασία εξωτερικού χώρου και όχι με τα φορτία του εσωτερικού χώρου. Οι κύκλοι έναρξης/παύσης λειτουργίας κατά την ενεργό κατάσταση δεν θεωρούνται ως κατάσταση χωρίς λειτουργία θερμοστάτη