Jesteś w: Start Dyrektywa Silniki Wentylatorów

Silniki Wentylatorów

This directive sets the limits of Minimum energy efficiency for fan driven by motors with an electric input power between 125W and 500kW.

Dyrektywa nakłada limity minimalnej efektywności energetycznej dla silników wentylatorów o mocy od 125W do 500kW.

Prawo to obowiązuje w stosunku do wszystkich produktów wprowadzonych na rynek europejski po 1 stycznia 2013.

Dotyczy ono również silników wentylatorów w klimatyzatorach przez co nakłada na producentów obowiązek umieszczania tych danych na tabliczce znamionowej.