Nawigacja
 
Jesteś w: Start Słowniczek Współczynnik ocieplenia globalnego

Współczynnik ocieplenia globalnego

(GWP) oznacza miarę wskazującą szacunkowy wpływ 1 kg czynnika chłodniczego stosowanego w cyklu sprężania par na tworzenie efektu cieplarnianego, wyrażany w kg równoważników CO2 w okresie 100 lat Pod uwagę będą brane wartości współczynnika GWP określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 842/2006 W przypadku fluorowych czynników chłodniczych wartości GWP powinny odpowiadać wartościom podanym w Trzeciej ocenie zmian klimatu (TAR) przyjętym przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (IPPC) [1] (wartości GWP na okres 100 lat określone przez IPCC w 2001 r.) W przypadku bezfluorowych gazów wartości GWP są określone w Pierwszej ocenie IPCC [2] na okres 100 lat Wartości GWP w przypadku mieszanin czynników chłodniczych powinny opierać się na wzorze podanym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 842/2006 W przypadku czynników chłodniczych nieuwzględnionych w powyższych źródłach, jako odniesienie należy stosować sprawozdanie IPCC UNEP za 2010 r. dotyczące chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła z lutego 2011 r. lub późniejsze