Nawigacja
 
Jesteś w: Start Słowniczek Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej

Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej

(SEER) oznacza całościowy wskaźnik efektywności energetycznej urządzenia, reprezentatywny dla całego sezonu chłodniczego, obliczany jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód do rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia