Glosár

A B C Č D E F H M N O P R S Š V Z
Top A
 • Aktívny režim
Top B
 • Bivalentná teplota
Top C
 • Chladiaci súčiniteľ podľa štatistického teplotného intervalu
 • Chladiaci súčiniteľ v rámci cyklického intervalu
Top Č
 • Čiastočné zaťaženie
Top D
 • Deklarovaný chladiaci súčiniteľ
 • Deklarovaný výkon
 • Deklarovaný vykurovací súčiniteľ
Top E
 • Ekvivalentný počet hodín v aktívnom režime chladenia
 • Ekvivalentný počet hodín v aktívnom režime vykurovania
 • Elektrický výkon záložného vykurovacieho telesa
Top F
 • Funkcia
 • Funkcia opätovnej aktivácie
Top H
 • Hladina akustického výkonu
 • Hladina akustického výkonu ventilátora
 • Hraničná prevádzková teplota
Top M
 • Maximálny prietok ventilátora
 • Menovitý chladiaci príkon
 • Menovitý chladiaci súčiniteľ
 • Menovitý vykurovací príkon
 • Menovitý vykurovací súčiniteľ
Top N
 • Nominálny prietok vzduchu
 • Normalizované menovité podmienky
Top O
 • Oscilačný mechanizmus
Top P
 • Počet hodín v aktívnom režime ventilátora
 • Počet hodín v príslušnom štatistickom teplotnom intervale
 • Počet prevádzkových hodín v režime vypnutia
 • Počet prevádzkových hodín v pohotovostnom režime
 • Počet prevádzkových hodín v režime vypnutia termostatu
 • Počet prevádzkových hodín v režime ohrevu kľukovej skrine
 • Pohotovostný režim
 • Pomer čiastočného zaťaženia
 • Pomer výkonu
 • Potenciál prispievania ku globálnemu otepľovaniu
 • Prevádzková hodnota
 • Projektované zaťaženie
Top R
 • Referenčná ročná potreba chladenia
 • Referenčná ročná potreba vykurovania
 • Referenčná výpočtová teplota
 • Referenčné konštrukčné podmienky
 • Regulácia výkonu
 • Reverzibilné klimatizátory
 • Režim ohrevu kľukovej skrine
 • Režim vypnutia
 • Režim vypnutia termostatu
 • Ročná spotreba elektrickej energie pri chladení
 • Ročná spotreba elektrickej energie pri vykurovaní
Top S
 • Sezóna
 • Sezónny chladiaci súčiniteľ v aktívnom režime
 • Sezónny hladiaci súčiniteľ
 • Sezónny vykurovací súčiniteľ v aktívnom režime
 • Sezónny vykurovací súčiniteľ
 • Spotreba elektrickej energie jednokanálových a dvojkanálových zariadení
 • Spotreba energie v pohotovostnom režime
 • Spotreba energie v režime ohrevu kľukovej skrine
 • Spotreba energie v režime vypnutia termostatu
 • Spotreba energie v režime vypnutia
 • Súčiniteľ straty účinnosti
Top Š
 • Štatistický teplotný interval (bin)
Top V
 • Vnútorná teplota
 • Vonkajšia teplota
 • Výkon v rámci cyklického intervalu
 • Vykurovací súčiniteľ podľa štatistického teplotného intervalu
 • Vykurovací súčiniteľ v rámci cyklického intervalu
Top Z
 • Zobrazenie informácií alebo stavu