γλωσσάριο

Top Α
 • ανά κλιμάκιο βαθμός ενεργειακής απόδοσης
 • ανά κλιμάκιο συντελεστής απόδοσης
 • αντιστρέψιμο κλιματιστικό
 • απεικόνιση πληροφοριών ή τρέχουσας κατάστασης
Top Β
 • βαθμός ενεργειακής απόδοσης κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ψύξης
Top Δ
 • δηλωμένη ισχύς
 • δηλωμένος βαθμός ενεργειακής απόδοσης
 • δηλωμένος συντελεστής απόδοσης
 • δίτιμη θερμοκρασία
 • δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη
Top Ε
 • εκτός λειτουργίας
 • ενεργός κατάσταση
 • εποχή
 • εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης κατά την ενεργό κατάσταση
 • εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης
 • εποχιακός συντελεστής απόδοσης κατά την ενεργό κατάσταση
 • εποχιακός συντελεστής απόδοσης
 • ετήσια απαιτούμενη ψύξη αναφοράς
 • ετήσια απαιτούμενη θέρμανση αναφοράς
 • ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη
 • ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση
Top Θ
 • θερμοκρασία αναφοράς για τον σχεδιασμό
 • θερμοκρασία εσωτερικού χώρου
 • θερμοκρασία εξωτερικού χώρου
Top Ι
 • ισχύς εφεδρικού ηλεκτρικού θερμαντήρα
 • ισχύς κατά τη διάρκεια ενός κύκλου
 • ισοδύναμο ωρών ενεργού κατάστασης θέρμανσης
 • ισοδύναμο ωρών ενεργού κατάστασης ψύξης
Top Κ
 • κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κλιματιστικού ενός αεραγωγού ή κλιματιστικού δύο αεραγωγών
 • κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση αναμονής
 • κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας
 • κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση χωρίς λειτουργία θερμοστάτη
 • κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση λειτουργίας θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου
 • κατάσταση αναμονής
 • κατάσταση χωρίς λειτουργία θερμοστάτη
 • κατάσταση λειτουργίας θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου
 • κλιμάκιο (Bin)
Top Λ
 • λειτουργία
 • λειτουργία επανενεργοποίησης
 • λόγος ισχύος
 • λόγος μερικού φορτίου
Top Μ
 • μέγιστη παροχή αέρα από ανεμιστήρα
 • μηχανισμός ταλάντωσης
 • μερικό φορτίο
Top Ο
 • ονομαστική ηλεκτρική ισχύς εισόδου για την ψύξη
 • ονομαστική ηλεκτρική ισχύς εισόδου για τη θέρμανση
 • ονομαστική παροχή αέρα
 • ονομαστικός βαθμός ενεργειακής απόδοσης
 • ονομαστικός συντελεστής απόδοσης
 • οριακή θερμοκρασία λειτουργίας
Top Π
 • πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης
Top Ρ
 • ρύθμιση ισχύος
Top Σ
 • στάθμη ηχητικής ισχύος
 • στάθμη ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα
 • συντελεστής απόδοσης κατά τη διάρκεια ενός κύκλου θέρμανσης
 • συντελεστής υποβάθμισης
 • συνθήκες αναφοράς για τον σχεδιασμό
Top Τ
 • τιμή λειτουργίας
Top Φ
 • φορτίο σχεδιασμού
Top Ώ
 • ώρες ενεργού κατάστασης ανεμιστήρα
 • ώρες κλιμακίου
 • ώρες λειτουργίας στην κατάσταση εκτός λειτουργίας
 • ώρες λειτουργίας στην κατάσταση χωρίς λειτουργία θερμοστάτη
 • ώρες λειτουργίας στην κατάσταση λειτουργίας θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου
 • ώρες λειτουργίας στην κατάσταση αναμονής