Słowniczek

B C D E F G K M N O P R S T W Z
Top B
 • Blok
Top C
 • Czas bloku
 • Czas działania wentylatora w trybie aktywnym
 • Czas pracy w trybie czuwania
 • Czas pracy w trybie wyłączonego termostatu
 • Czas przebywania w trybie włączonej grzałki karteru
 • Czas przebywania w trybie wyłączenia
Top D
 • Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej
 • Deklarowany wskaźnik efektywności
Top E
 • Efektywność energetyczna cyklu dla chłodzenia
 • Efektywność energetyczna cyklu dla ogrzewania
Top F
 • Funkcja
 • Funkcja ponownego włączenia
Top G
 • Graniczna temperatura robocza
Top K
 • Klimatyzator o odwróconym obiegu
Top M
 • Maksymalne natężenie przepływu wentylatora
 • Mechanizm oscylacyjny
Top N
 • Nominalne natężenie przepływu
Top O
 • Obciążenie częściowe
 • Obciążenie obliczeniowe
Top P
 • Pobór mocy w trybie czuwania
 • Pobór mocy w trybie włączonej grzałki karteru
 • Pobór mocy w trybie wyłączenia
 • Pobór mocy w trybie wyłączonego termostatu
 • Poziom mocy akustycznej
 • Poziom mocy akustycznej wentylatora
Top R
 • Referencyjne roczne zapotrzebowanie na ciepło
 • Referencyjne roczne zapotrzebowanie na chłód
 • Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia
 • Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania
 • Równoważny czas działania urządzenia w trybie chłodzenia
 • Równoważny czas działania urządzenia w trybie ogrzewania
Top S
 • Sezon
 • Sterowanie wydajnością
Top T
 • Temperatura dwuwartościowa
 • Temperatura obliczeniowa odniesienia
 • Temperatura pomieszczenia
 • Temperatura zewnętrzna
 • Tryb aktywny
 • Tryb czuwania
 • Tryb włączonej grzałki karteru
 • Tryb wyłączenia
 • Tryb wyłączonego termostatu
Top W
 • Wartość eksploatacyjna
 • Warunki obliczeniowe odniesienia
 • Warunki znamionowe znormalizowane
 • Wskaźnik efektywności dla określonego bloku
 • Wskaźnik efektywności energetycznej dla określonego bloku
 • Wskaźnik obciążenia częściowego
 • Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej dla trybu aktywnego
 • Wskaźnik sezonowej efektywności w trybie aktywnym
 • Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej
 • Wskaźnik sezonowej efektywności
 • Wskaźnik wydajności
 • Współczynnik ocieplenia globalnego
 • Współczynnik strat
 • Wydajność deklarowana
 • Wydajność rezerwowego podgrzewacza elektrycznego
 • Wydajność w okresie cyklu w interwale
 • Wyświetlanie informacji lub statusu
Top Z
 • Znamionowy pobór mocy na potrzeby chłodzenia
 • Znamionowy pobór mocy na potrzeby ogrzewania
 • Znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej
 • Znamionowy wskaźnik efektywności
 • Zużycie energii elektrycznej przez klimatyzatory jednokanałowe i dwukanałowe