Sõnastik

A B D E F H I J K M N O Õ P R T Ü V
Top A
 • aastas jahutamiseks kuluv elektrikogus
 • aastas kütmiseks kuluv elektrikogus
 • aastase jahutamisvajaduse võrdlusväärtus
 • aastase kütmisvajaduse võrdlusväärtus
 • aktiivne seisund
 • aktiivse seisundi hooajaline jõudluskoefitsient
 • aktiivse seisundi hooajalise energiatõhususe suhtarv
Top B
 • bivalentne temperatuur
Top D
 • deklareeritud võimsus
Top E
 • ekvivalentne aktiivse jahutamise seisundi tundide arv
 • ekvivalentne aktiivse kütmise seisundi tundide arv
 • elektritarbimine karterikütte seisundis
 • elektritarbimine ooteseisundis
 • elektritarbimine termostaadi poolt välja lülitatud seisundis
 • elektritarbimine väljalülitatud seisundis
 • energiatõhususe suhtarvu deklareeritud väärtus
 • energiatõhususe suhtarvu nimiväärtus
Top F
 • funktsioon
Top H
 • hooaeg
 • hooajaline energiatõhususe suhtarv
 • hooajaline jõudluskoefitsient
Top I
 • intervallitunnid
Top J
 • jahutamise nimisisendvõimsus
 • jahutamise tõhusus tsüklivahemikus
 • jõudluskoefitsiendi deklareeritud väärtus
 • jõudluskoefitsiendi nimiväärtus
Top K
 • kaokoefitsient
 • karterikütte seisund
 • karterikütte seisundi tundide arv
 • kütmise nimisisendvõimsus
 • kütmise tõhusus tsüklivahemikus
Top M
 • müratase
Top N
 • nimiväärtuste määramise standardtingimused
Top O
 • ooteseisund
 • ooteseisundi tundide arv
 • osaline koormus
 • osalise koormuse suhtarv
Top Õ
 • õhuvoolu nimikiirus
Top P
 • pööramismehhanism
 • Pööratav kliimaseade
 • projekteerimise võrdlustemperatuur (reference design temperature)
 • projekteerimise võrdlustingimused
 • projekteeritud koormus
Top R
 • ruumitemperatuur
Top T
 • taasaktiveerimisfunktsioon
 • teabe või seisundi kuvamine
 • temperatuuriintervall
 • temperatuuriintervalli energiatõhususe suhtarv
 • temperatuuriintervalli jõudluskoefitsient
 • termostaadi poolt välja lülitatud seisund
 • termostaadi poolt välja lülitatud seisundi tundide arv
 • tõhususväärtus
 • töö piirtemperatuur
Top Ü
 • ühe kanaliga seadme ja kahe kanaliga seadme elektritarbimine
 • ülemaailmset soojenemist põhjustav mõju
Top V
 • välistemperatuur
 • väljalülitatud seisund
 • väljalülitatud seisundi tundide arv
 • varuelektrikütte võimsus
 • ventilaatori aktiivse seisundi tunnid
 • ventilaatori helivõimsustase
 • ventilaatori suurim õhuvoolukiirus
 • võimsus tsüklivahemikus
 • võimsuse juhtimine
 • võimsuse suhtarv