Ordliste

A Å B C D E F I K L M N O P R S T U V Y
Top A
 • aktiv tilstand
Top Å
 • årligt elforbrug til køling
 • årligt elforbrug til opvarmning
 • årligt referencekølebehov
 • årligt referencevarmebehov
Top B
 • bin
 • bin-specifik effektfaktor
 • bin-specifik energivirkningsfaktor
 • bin-timer
 • bivalenttemperatur
Top C
 • cyklusintervallets effektfaktor
 • cyklusintervallets energivirkningsfaktor
 • cyklusintervalydelse
Top D
 • dellast
 • dellastfaktor
 • dimensionerende last
 • dimensionerende referencebetingelser
 • dimensionerende referencetemperatur
 • drift med krumtaphusopvarmning
 • driftstimer i krumtaphusopvarmningstilstand
 • driftstimer i slukket tilstand
 • driftstimer i standbytilstand
 • driftstimer i termostat fra-tilstand
Top E
 • elektrisk backup-varmekapacitet
 • elforbrug for klimaanlæg med enkeltkanal eller dobbeltkanal
 • elforbrug i slukket tilstand
 • elforbrug i standbytilstand
 • elforbrug i termostat fra-tilstand
 • elforbrug til drift med krumtaphusopvarmning
Top F
 • funktion
Top I
 • indetemperatur
 • informations- eller statusvisning
Top K
 • koefficienten for effektivitetstab
 • køletimeækvivalenter
Top L
 • lydeffektniveau
Top M
 • maksimal ventilatorluftstrøm
Top N
 • nominel effektfaktor
 • nominel energivirkningsfaktor
 • nominel luftgennemstrømning
 • nominelt effektoptag til køling
 • nominelt effektoptag til opvarmning
 • nytteværdi
Top O
 • oplyst effektfaktor
 • oplyst energivirkningsfaktor
 • oplyst ydelse
 • oscillatorfunktion
Top P
 • potentiale for global opvarmning
Top R
 • reaktiveringsfunktion
 • reversibelt klimaanlæg
Top S
 • sæson
 • sæsoneffektfaktor
 • sæsoneffektfaktor i opvarmningstilstand
 • sæsonenergivirkningsfaktor
 • sæsonenergivirkningsfaktor i aktiv køletilstand
 • slukket tilstand
 • standarddriftsforhold
 • standbytilstand
Top T
 • temperaturgrænse for drift
 • termostat fra-tilstand
Top U
 • udetemperatur
Top V
 • varmetimeækvivalenter
 • ventilatorens timer i aktiv tilstand
 • ventilatorlydeffektniveau
Top Y
 • ydelsesforhold
 • ydelsesregulering