Glosář

A B C Č D E F H J K M N O P R S T V Z
Top A
 • aktivním režimem
Top B
 • bivalentní teplotou
Top C
 • chladicí účinností v cyklickém intervalu
 • chladicím faktorem daného období
 • chladicím faktorem specifickým pro statistický teplotní interval (bin)
Top Č
 • částečným zatížením
Top D
 • deklarovaným chladicím faktorem
 • deklarovaným topným faktorem
 • deklarovaným výkonem
Top E
 • ekvivalentním počtem hodin v aktivním režimu pro chlazení
 • ekvivalentním počtem hodin v aktivním režimu pro vytápění
 • elektrickým záložním topným výkonem
Top F
 • funkcí
 • funkcí opětovné aktivace
Top H
 • hladinou akustického výkonu
 • hladinou akustického výkonu ventilátoru
Top J
 • jmenovitým chladicím faktorem
 • jmenovitým příkonem pro chlazení
 • jmenovitým příkonem pro vytápění
 • jmenovitým průtokem vzduchu
 • jmenovitým topným faktorem
Top K
 • koeficientem částečného zatížení
 • koeficientem ztráty energie
Top M
 • maximálním průtokem ventilátoru
 • mezní provozní teplotou
Top N
 • návrhovým zatížením
Top O
 • obdobím
 • oscilačním mechanismem
Top P
 • počtem hodin provozu v pohotovostním režimu
 • počtem hodin provozu v režimu zahřívání skříně kompresoru
 • počtem hodin provozu ve vypnutém stavu termostatu
 • počtem hodin provozu ve vypnutém stavu
 • počtem hodin v aktivním režimu ventilátoru
 • počtem hodin v daném intervalu (bin)
 • pohotovostním režimem
 • poměrem výkonu
 • potenciálem globálního oteplování
 • provozní hodnotou
Top R
 • referenční návrhovou teplotou
 • referenční roční potřebou chlazení
 • referenční roční potřebou tepla pro vytápění
 • referenčními návrhovými podmínkami
 • regulací výkonu
 • reverzibilním klimatizátorem vzduchu
 • režimem zahřívání skříně kompresoru
 • roční spotřebou elektrické energie pro chlazení
 • roční spotřebou elektrické energie pro vytápění
Top S
 • sezónním chladicím faktorem v aktivním režimu
 • spotřebou elektrické energie v pohotovostním režimu
 • spotřebou elektrické energie jednokanálových a dvoukanálových klimatizátorů vzduchu
 • spotřebou elektrické energie při vypnutém stavu termostatu
 • spotřebou elektrické energie ve vypnutém stavu
 • spotřebou energie v režimu zahřívání skříně kompresoru
 • standardními jmenovitými podmínkami
 • statistickým teplotním intervalem (bin)
Top T
 • topnou účinností v cyklickém intervalu
 • topným faktorem specifickým pro daný statistický topný interval (bin)
 • topným faktorem v daném období
 • topným faktorem v sezónním aktivním režimu
Top V
 • venkovní teplotou
 • vnitřní teplotou
 • výkonem v cyklickém intervalu
 • vypnutým stavem
 • vypnutým stavem termostatu
Top Z
 • zobrazením informací nebo stavu