Glosarijus

A Ā B C D E F G I Ī J M N O P R S V
Top A
 • Aktīvā režīma efektivitātes koeficients
 • Aktīvā režīma energoefektivitātes koeficients
 • Aktīvais režīms
 • Akustiskās jaudas līmenis
 • Aprēķina references apstākļi
 • Aprēķina references temperatūra
 • Aprēķina slodze
Top Ā
 • Ārvides temperatūra
Top B
 • Bina efektivitātes koeficients
 • Bina energoefektivitātes koeficients
 • Bins
 • Binstundas
 • Bivalentā temperatūra
Top C
 • Ciklisko intervālu efektivitāte dzesēšanai
 • Ciklisko intervālu efektivitāte sildīšanai
 • Ciklisko intervālu jauda
Top D
 • Darbības stundu skaits gaidstāves režīmā
 • Darbības stundu skaits izslēgta termostata režīmā
 • Darbības stundu skaits izslēgtā režīmā
 • Darbības stundu skaits režīmā ar ieslēgtu kartera sildītāju
 • Deklarētā jauda
 • Deklarētais efektivitātes koeficients
 • Deklarētais energoefektivitātes koeficients
Top E
 • Ekspluatācijas robežtemperatūra
 • Ekvivalentais aktīvā dzesēšanas režīma stundu skaits
 • Ekvivalentais aktīvā sildīšanas režīma stundu skaits
 • Elektriskā rezerves sildītāja jauda
 • Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
 • Elektroenerģijas patēriņš izslēgta termostata režīmā
 • Elektroenerģijas patēriņš izslēgtā režīmā
 • Elektroenerģijas patēriņš režīmā ar ieslēgtu kartera sildītāju
Top F
 • Funkcija
Top G
 • Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas funkcijas nodrošināšanai
 • Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas funkcijas nodrošināšanai
 • Gaidstāves režīms
 • Globālās sasilšanas potenciāls
Top I
 • Iekštelpas temperatūra
 • Informācijas vai statusa rādījumi
 • Izslēgta termostata režīms
 • Izslēgts režīms
Top Ī
 • Īpatnējais ražīgums
 • Īpatnējās efektivitātes koeficients
 • Īpatnējās energoefektivitātes koeficients
Top J
 • Jaudas attiecība
 • Jaudas regulēšana
Top M
 • Maksimālā ventilācijas plūsma
Top N
 • Nepilna slodze
 • Nepilnās slodzes koeficients
 • Nominālā elektriskā jauda dzesēšanai
 • Nominālā sildīšanas ieejas jauda
 • Nominālais gaisa plūsmas ātrums
 • Nominālie standartapstākļi
Top O
 • Oscilācijas mehānisms
Top P
 • Pasliktinājuma koeficients
Top R
 • Reaktivācijas funkcija
 • References gada dzesēšanas pieprasījums
 • References gada sildīšanas pieprasījums
 • Reversīvs gaisa kondicionētājs
 • Režīms ar ieslēgtu kartera sildītāju
Top S
 • Sezona
 • Sezonas efektivitātes koeficients
 • Sezonas energoefektivitātes koeficients
Top V
 • Ventilatora aktīvā režīma stundas
 • Ventilatora akustiskās jaudas līmenis
 • Vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētāju elektroenerģijas patēriņš